Poslanstvo in cilji

SOVA d.o.o. je gospodarska družba, ki že od leta 1989 opravlja storitve na področju računovodstva in davčnega svetovanja. Vseh 32 let delovanja se zavedamo kako pomembna so znanja in informacijske tehnologije, da se nebi znašli na repu. Računovodje smo za podjetja pomembni soustvarjalci, ki moramo v realnem času, oplemenititi računovodske informacije in strankam ponuditi podatke ter analize, ki so nujno potrebne v vsakodnevnih poslovnih procesih in predstavljajo del ključnih informacij za njihovo strateško odločanje.

Smo član Zbornice računovodskih servisov, vpisani v KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV in podpisnik STANDARDA IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH STORITEV, ker izpolnjujemo vse zahtevane pogoje in nenehno skrbimo za najvišjo stopnjo kakovosti pri opravljanju storitev.

ZRS_Standard_znak6-web

Računovodstvo in davčno svetovanje

Strokovno obdelani računovodski podatki in kvalitetno oblikovane računovodske informacije so izjemno pomembni dejavniki za notranje in zunanje uporabnike ter davčno obravnavo.

V turboletnih časih, katerih priča smo, je za lastnike in poslovodstva, pa naj bo malo ali veliko podjetje, pomembna hitra in kvalitetna računovodska informacija, ker samo tako lahko sprejemajo uporabne strateške odločitve, ki so pomembne za obvladovanje dobrega poslovanja in razvoja.

Morda še pomembnejši, pa je pošten prikaz računovodskih izkazov in razkritij za namene zunanjega poročanja. Zunanjim uporabnikom, kot so poslovni partnerji, potencialni investitorji ter finančne in državne institucije, je potrebno naliti »čistega vina«. Odstranjen mora biti vsak dvom ali pomislek v neverodostojnost informacij.

Finančne inštitucije, le na osnovi verodostojnih računovodskih informacij, brez velikih tveganj in pomislekov, lahko zagotavljajo, tekočo in dolgoročno podporo denarnemu toku podjetja.

Prava računovodska informacija je garancija za pravilno davčno obravnavo, davčno optimiranje in svetovanje. Organom davčnega nadzora pa omogoča transparenten vpogled v poslovanje podjetja.

racunovodstvo


davcno-svetovanje

Zadovoljni kadri

Najpomembnejši  člen pri zagotavljanju kvalitetnih storitev, so zagotovo človeški viri. Zato naše podjetje posveča izjemno pozornost in daje poudarek strokovnosti, komunikativnosti in razvojni usmerjenosti zaposlenih. Nenehno skrbimo za izobraževanje zaposlenih na področju računovodstva, davkov in informacijskih tehnologij. Zelo pomembno ob vsem tem pa je zadovoljstvo kadrov, ki se odraža v pripadnosti podjetju ter medsebojni solidarnosti in to nam tudi uspeva.

 

 

 

.

VPI – Mobilni vpogled v vaše poslovanje

VPI je spletna aplikacija, ki vam omogoča 24 urni vpogled v podatke o poslovanju vašega podjetja. Spremljate lahko prihodke, odhodke ter odprte terjatve ali obveznosti, za izbrano obdobje, oziroma na določen presečni dan. Izvajate lahko kontroling in pregledujete uspešnost poslovanja po dimenzijah, stroškovnih mestih ali projektih. Z uporabo sodobnih tehnologij lahko vsak trenutek, kjer koli, preko spleta, uporabite računovodske informacije, ki so pomemben del vašega poslovnega procesa.


VPI-interface

DESITO – profesionalen računovodski program

Pri izvajanju računovodskih storitev je naše glavno orodje računovodski program. Uporabljamo profesionalen računovodski program Desito (www.desito.si), ki ga je izdelala in ga stalno razvija ter dopolnjuje programerska hiša Niki. Najnovejše tehnologije, združene z našimi dolgoletnimi knjigovodskimi in računovodskimi izkušnjami, nam nudijo fleksibilen in strokoven program, ki nam zagotavlja konkurenčno prednost.

 

Koristne povezave